Private Equity

Groei of bedrijfsovernames financieren wanneer de bank afhaakt?


Zoek je kapitaal voor groeiplannen, het kopen van een bedrijf of misschien wel het uitkopen van aandeelhouder? Een dilemma waar een private equity fonds en een goede vermogensstructuur in veel gevallen uitkomst kan bieden.

 

Private equity is steeds vaker betrokken als kopersgroep bij de verkooptransacties die we begeleiden. Op dit moment is bij circa 70% van alle verkopen direct of indirect een investeerder betrokken. Wil je weten of samenwerken met een private equity fonds voor jouw bedrijf een interessant optie kan zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Waarom samenwerken met private equity?

 

Zelfs de meest succesvolle ondernemingen hebben soms kapitaal nodig om te kunnen investeren. Denk bijvoorbeeld aan een periode van internationalisering, de ontwikkeling van een nieuw product of ander grote ontwikkelingen waar tijdelijk geld voor nodig is.

 

Samenwerken met private equity betekend tal van nieuwe mogelijkheden voor je bedrijf. Je beschikt naast kapitaal namelijk ook over de kennis en een omvangrijk netwerk. Gezamelijk maken jullie je bedrijf nog succesvoller. 

 

Je bedrijf onder de aandacht

 

Zodra je kiest voor een samenwerking met Vencap zorgen we ervoor dat je bedrijf breed onder de aandacht komt bij potentiële private equity fondsen. Ook in het vervolg traject kun je rekenen op onze adviezen en ondersteuning om tot een weloverwogen keuze te komen. Meer weten over onze werkzaamheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

 

Strategische analyse.

 

Samenwerken met een private equity fonds begint met een goede voorbereiding. De eerste stap? Een zorgvuldige bedrijfs- en investeringsanalyse. Natuurlijk zorgen we voor een professionele onderbouwing. Ook stellen we vast welke private equity fondsen voor jouw bedrijf in aanmerking komen.

 

Voorbereiding.

 

In deze fase stellen we twee documenten op: een anoniem profiel om de interesse te wekken en een uitgebreid investeringsmemorandum met alle ins en outs van de onderneming. Dit laatste ontvangen partijen pas na ondertekening van de geheimhoudingsovereenkomst. Ook bepalen we welke zoek en acquisitiekanalen we inzetten.

 

Acquisitie.

 

We gaan op zoek naar geschikte private equity fondsen. Uiteraard worden deze zorgvuldig gescreend. Wil een partij na ontvangst van het informatiememorandum de volgende stap zetten? Dan plannen we een kennismaking. Als zowel jij als het private equity fonds hier een goed gevoel aan overhoudt, gaan we de onderhandelingsfase in.

 

Onderhandeling.

 

In overleg met jou bepalen we de  doelstellingen en eventuele alternatieven. We onderhandelen met het private equity fonds over de structuur van de samenwerking en de bedrijfswaardering. De uitgevoerde bedrijfs- en investeringsanalyse vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het spreekt voor zich dat wij er alles aan doen om maximaal voordeel voor jou te behalen.

 

Afronding.


Vencap adviseert maar belangrijke beslissingen neem je zelf. Hebben we op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met het private equity fonds. Dan leggen we de afspraken vast in een intentieovereenkomst. Vervolgens is het tijd voor de due diligence. Is de uitkomst positief? Dan wordt de aandeelhoudersovereenkomst opgesteld.

 

 

Leesvoer over private equity?


Private equity is risicodragend vermogen voor niet beursgenoteerde ondernemingen. De investeerder neemt in ruil voor kapitaal een aandelenbelang in je onderneming. Private equity mengt zich in toenemende mate in het MKB. Er is een grote hoeveelheid 'geld op de plank' bij deze groep investeerders.

 

De private equity aanbieder wil je bedrijf met kennis, kapitaal en netwerk naar de volgende fase loodsen. Situaties waarin private equity voor je bedrijf een rol kan spelen zijn bijvoorbeeld bedrijfsopvolging, het verzelfstandigen van een dochteronderneming, groeiambities of starten van een diversificatie.


Onderzoek wijst uit dat samenwerken met een private equity aanbieder een positieve invloed heeft op de omzet, werkgelegenheid en winstgevendheid van je bedrijf. Ready to go? Kom eens vrijblijvend sparren met onze specialisten.
 


Gratis private equity check?


Wil je weten of een private equity investering past bij jouw bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op en ontvang een gratis private equity check.

 

Gratis gesprek aanvragen!

  
Samen. Volle kracht voorruit.


De beste deals voor onze opdrachtgevers realiseren. Dat is waar wij voor staan! We zetten onze expertise en netwerk in om maximale waarde voor je bedrijf te realiseren.