Due dilligence

Boekenonderzoek: Echt weten wat u (ver)koopt?


Hebt u behoefte aan een due diligence expert als gevolg van het aan- of verkopen van uw bedrijf? Dan schakelt u Vencap in voor het beste resultaat.

 

Tijd en middelen zijn schaars bij dergelijke transacties. Dus benutten we die goed om u inzicht te geven in de belangrijkste risico's en kansen. Altijd in overleg met u brengen we focus aan op zaken die er echt toe doen. Zo onderbouwen wij de keuze om een (ver)koop wel of niet door te zetten of beoordelen we bijvoorbeeld of de vraagprijs wel reëel is. 


 

De redenen om Vencap in te schakelen kunnen zijn:


     U gaat op termijn een bedrijf (ver) kopen.

      U wilt inzicht in het risicoprofiel.

    -   U gaat investeren in een bedrijf en wilt weten of dat een goed idee is?


Vencap ondersteunt u bij due diligence onderzoeken op financieel, juridische of commercieel terrein. Wij onderscheiden daarbij de volgende stappen.

 

     Vaststellen van de reikwijdte van het due diligence onderzoek. 

     Valideren van de aanwezige interne en externe informatie.

   -   Opstellen van eindrapportage en next steps.


Wat is een due diligence onderzoek?


Een due diligence onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de gepresenteerde informatie. Daarbij brengt het risico’s en kansen in beeld. Due diligence richt zich op de financiële, juridische en commerciële aspecten van een bedrijf. Op deze manier wordt de kwaliteit van het bedrijf vooraf geverifieerd.


Hoe Vencap (ver) kopers begeleidt in due diligence trajecten?


U wilt een bedrijf (ver) kopen maar is dat een goed idee? Om dat te beoordelen liggen economische en juridische beoordelingscriteria voor de hand. Vaak merken we dat het ook op andere waarde drijvers aankomt. Denk aan de kwaliteit van IT, intellectueel eigendom of reputatierisico's. Vencap helpt u graag bij het maken van een weloverwogen (ver)koopbeslissing.