Fuseren

Is fuseren voor uw bedrijf een goede optie?


Veranderd de wereld om u heen en vraagt uw bedrijfsvoering om een strategische koerswijziging? Samen sterker dan elk bedrijf afzonderlijk. Dat is het doel van een fusie of partnership. Dat deden we al eerder succesvol bij verschillende partnerships, ervaring genoeg dus.

 

Vencap brengt feilloos synergievoordelen in kaart en helpt u kansen optimaal te benutten. Als projectleider begeleiden we u in overzichtelijke stappen naar een duurzame partnership.


     -   Analyse van de sector en branche ontwikkelingen.

     -   Quickscan van de partnership 1 + 1 = 3? 

     -   Analyse van de synergievoordelen.

     -   Kennis, Kapitaal en Kunde. 

     -   Juridische documentatie voor een toekomstbestendig partnership.


Wat is een fusie of partnership? 


Sectoren veranderen in hoog tempo. Technologie gedreven startups zetten gevestigde spelers op zijn kop en schaalvergroting wordt steeds noodzakelijker.

 

Partnerships bestaan er in vele vormen. De meest verregaande vorm van een partnership is een fusie. Goed uitgevoerde fusies kunnen een verhoogde waarde genereren, zorgen voor meer kosten-efficiëntie en een toename van het marktaandeel.

 

Partnerships zoals, het gezamenlijk ontwikkelen van een product of betreden van markten kunnen worden ingericht middels een joint-venture of samenwerkingsoverkomst. Welke vorm je ook kiest. Jouw partnership regel je altijd via een specialist. Aan de beslissing om samen te werken met een partner kunnen meerdere redenen ten grondslag liggen.


Deze redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: 


    -   U zoekt toegang tot nieuwe markten.

    -   Hoge (her) investeringen.

     Noodzakelijke schaalvergroting.

    -   U overweegt nieuwe producten te ontwikkelen. 


Samen sterker dan elk bedrijf afzonderlijk?


Hoe bedrijven het beste samenwerken en welke synergievoordelen worden gerealiseerd is van tal van factoren afhankelijk. Vencap beschikt hiervoor over de benodigde expertise.


Waarom je kunt kiezen voor Vencap


Vencap heeft ruime ervaring met het in kaart brengen van potentiële partnerships en inrichten van samenwerkingsvormen. Benieuwd naar hoe onze ervaringen ook jouw partnership succesvol maakt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

 

Gratis gesprek aanvragen!