Fuseren

Zoekt jouw bedrijf een fusie of partnership?


Veranderd de wereld om je heen en vraagt jouw bedrijfsvoering om een strategische koerswijziging? Vencap brengt feilloos alle toekomstscenario’s in kaart en helpt je kansen optimaal te benutten.

 

We begeleiden je in overzichtelijke stappen naar de beste partnership.


     -   Analyse van de sector en branche ontwikkelingen.

     -   Quickscan van jouw bedrijf. 

     -   Plan van Aanpak koerswijzigingen.

     -   Kennis, Kapitaal en Kunde. 

     -   Partnerships voor een toekomstbestendig bedrijf.


Wat is een fusie of partnership? 


Sectoren veranderen in hoog tempo. Technologie gedreven startups zetten gevestigde spelers op zijn kop en schaalvergroting wordt steeds noodzakelijker.

 

Partnerships bestaan er in vele vormen. De meest verregaande vorm van een partnership is een fusie. Goed uitgevoerde fusies kunnen een verhoogde waarde genereren, zorgen voor meer kosten-efficiëntie en een toename van het marktaandeel.

 

Partnerships zoals, het gezamenlijk ontwikkelen van een product of betreden van markten kunnen worden ingericht middels een joint-venture of samenwerkingsoverkomst. Welke vorm je ook kiest. Jouw partnership regel je altijd via een specialist. Aan de beslissing om samen te werken met een partner kunnen meerdere redenen ten grondslag liggen.


Deze redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: 


    -   Je zoekt toegang tot nieuwe markten.

    -   Forse (her) investeringen.

     Noodzakelijke schaalvergroting.

    -   Je overweegt nieuwe producten te ontwikkelen. 


Samen sterker dan elk bedrijf afzonderlijk?


Hoe bedrijven het beste samenwerken en welke synergievoordelen worden gerealiseerd is van tal van factoren afhankelijk. Vencap beschikt hiervoor over de benodigde expertise.


Waarom je kunt kiezen voor Vencap


Vencap heeft ruime ervaring met het in kaart brengen van potentiële partnerships en inrichten van samenwerkingsvormen. Benieuwd naar hoe onze ervaringen ook jouw partnership succesvol maakt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

 

Gratis gesprek aanvragen!