Kapitaal ophalen bij een venture capital fonds?

Elke ondernemer is begonnen met een droom en een bepaalde karaktereigenschap; het iets willen bereiken en bereid zijn om daar veel voor over te hebben. Groei is het alles omschrijvende woord waar de meeste ondernemers naar streven.

 

Echter is er veel gevallen kapitaal nodig om deze groei te kunnen realiseren. Vencap begeleidt je als ondernemer in het aantrekken van kapitaal bij een venture capital fonds. Als je direct contact op wilt nemen klik dan hier.

 

Het stappenplan voor een financiering via een venture capital fonds


Vencap heeft een stappenplan bedacht om een financiering aan te trekken bij een venture capital fonds. Het plan is onderverdeeld in 3 fasen;

1. Voorbereiding
2. De financiering
3. Afhandelen

 

Fase 1. Voorbereiding

 

Gemiddeld is de doorlooptijd van een financieringstraject drie tot zes maanden. Wanneer het voorwerk goed is verzorgt verhoogd dat de slagingskans. In deze fase is veel ‘winst’ te behalen ten op zichten van partijen die het voorwerk niet serieus nemen. Tijdens het voorwerk zijn er twee stappen die wij gezamenlijk doorlopen.

 

Strategie bepaling

 

De financieringsaanvraag begint gebruikelijk met een aantal oriëntatiegesprekken. Wij willen achterhalen welke visie je wilt volgen en hoe je bedrijfsplan daarop is ingericht. Heb je zelf al concrete doelen gesteld en welke acties zijn daarvoor nodig om elke keer een stap verder te zetten. Aan de hand van deze doelen en actiepunten gaan wij gezamenlijk in kaart brengen wat de kapitaalbehoefte is om de groei die je voor ogen heeft waar te maken.

 

De financieringsbehoefte 

 

Aan de hand van een gedegen bedrijfsplan en de daarin benoemde doelen gaan wij samen een meerjarenbegroting opstellen. In de begroting zijn een onder ander liquiditeitsoverzicht en resultatenrekening opgenomen. Zo creëren we een goed beeld toekomstige (werk) kapitaalbehoefte. 

Door de kennis die Vencap in huis heeft maken wij een schatting wat bancair gefinancierd kan worden en voor welk deel een venture capital fonds nodig is. 

 

Transactiestructuur

 

Wanneer wij je adviseren over de transactie structuur en welk belang je maximaal beschikbaar kunt stellen is het van belang om de waarde van je onderneming te bepalen. Een van de modellen die hiervoor wordt gebruikt is de DCF-methode (staat voor; Discounted Cash Flow). Deze methode waardeert de onderneming op basis van de toekomstige vrije geldstromen. Wij gebruiken daarnaast nog andere waarderingsmethodes om de bedrijfswaardering goed te kunnen onderbouwen.

 

Fase 2. De financiering

 

Hiermee gaan wij van start wanneer de financieringsbehoefte en de transactiestructuur voldoende zijn bepaald.   

 

Het opstellen van een participatiememorandum

 

Een participatiememorandum is het uithangbord voor je onderneming. In het memorandum wordt er in gegaan op de bedrijfsactiviteiten, de markt, welke visie je daar over heeft, financiële gegevens zoals prognoses, de juridische structuur, de financieringsbehoefte en natuurlijk de vraagstelling in het venture capital fonds. Er moet voldoende informatie beschikbaar zijn voor het fondsmanagement om een volledige analyse te kunnen maken van de onderneming en de rendementsperspectieven. 

 

Benaderen van venture capital fondsen

 

Op basis van je wensen en de financieringsbehoefte wordt een selectie gemaakt van potentiële venture capital fondsen. Vencap heeft door de jaren heen een betrouwbaar netwerk opgebouwd van venture capital fondsen. Daardoor kunnen wij je bij uitstek adviseren over de te benaderen venture capital fondsen.

 

Onderhandelingen en Letter of Intent

 

De wijze waarop wij de onderhandelingen voor je aangaan is gebaseerd op het aantal geïnteresseerde partijen en je gevoel dat daarbij is ontstaan. Enkele punten die zeer belangrijk zijn om te benoemen en te bespreken tijdens de onderhandelingen zijn;


- De invloed / zeggenschap van de investeerder
- Prijs 
- Betalingsvoorwaarden
- Garanties die gedaan worden vanuit beide partijen

Deze en andere punten worden vastgelegd in een intentieverklaring ook wel Letter of Intent genoemd. 

 

Fase 3. Het afhandelen


Wanneer er een Letter of Intent is overeengekomen wordt er toegewerkt naar de 'closing'. In de tussentijd heeft het venture capital fonds de mogelijkheid om de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie te verifiëren. Dit wordt een due dilligence onderzoek genoemd. 

 

Het opstellen van een contract


Wanneer het due dilligence onderzoek geen onaangename verrassingen heeft opgeleverd wordt de uiteindelijke participatieovereenkomst opgesteld. De intentieverklaring die in een eerder stadium is opgesteld dient hiervoor als basis. Er zijn een aantal aanvullende overeenkomsten die kunnen worden opgesteld zoals; koopovereenkomst, leningovereenkomst of managementovereenkomsten.

Neem vrijblijvend contact met ons op door op onderstaande knop te klikken.