(familie)bedrijf verkopen aan een participatiemaatschappij?

(Familie)bedrijf verkopen aan een participatiemaatschappij? 

 

De verkoop van het (familie)bedrijf roept veel vragen op. Is er een opvolgingsmogelijkheid via je kinderen? Blijf je door een financiering niet te lang betrokken? Zijn er afhankelijkheden van jezelf als ondernemer?

 

Voor het geval er binnen de familie of huidige bedrijfsvoering geen kandidaten zijn, is de vraag hoe je de interesse van een private equity fonds wekt. En ook wat je kunt doen in de voorbereiding van de verkoop. Dit laatste wordt vaak onderschat maar kan de verkoopprijs juist sterk verhogen!

 

Binnen (familie)bedrijven wordt weinig nagedacht over waardeverhoging, afhankelijkheden en risico’s van de onderneming. De aandacht is gericht op het aansturen van de operatie. De overdracht staat nagenoeg nooit op de prioriteitenlijst. Maar wat kun je nu al doen om de verkoop van je (familie)bedrijf straks in goede banen te leiden? Drie concrete actiepunten.

 

Zet de bril op van potentiele kopers!

 

In de praktijk blijken de meeste ondernemers te dagdromen als het om de verkoop van het bedrijf gaat. Hoe ziet mijn rol er straks uit? Verstandiger is het om de onderneming vanuit de perceptie van de koper te benaderen.

 

Als je zelf de koper van het bedrijf zou zijn? Waar wil je dan voor betalen en welke risico’s signaleer je? Maak werk van de waarde bepalende factoren van je bedrijf. En onderneem actie op de kwetsbaarheden. Los van het verhogen van de verkoopprijs leidt deze aanpak ook al tot een verhoging van het rendement.

 

Informatievoorziening op orde?

 

In de praktijk blijkt dat de informatievoorziening van veel MKB-bedrijven niet is toegerust op de vragen van een private equity fonds in een overnametraject. De aanlevering vindt daardoor gefragmenteerd plaats. Een groot risico is dat de onderneming daardoor minder betrouwbaar overkomt. Richt je informatievoorziening dus is in op de toekomstige vragen van het overnametraject.

 

Leg belangrijke zaken vast?

 

Een kenmerk van (familie)bedrijven is dat veel informatie niet is vastgelegd. Dit kan gaan over afspraken met personeel maar ook bijvoorbeeld met belangrijke klanten. In een verkoopproces wordt je door ontbrekende schriftelijke informatie om de oren geslagen. Het tijdig beschikbaar hebben van alle informatie bepaald wat ons betreft het verkoopsucces. 

 

Overweeg je de verkoop van het (familie)bedrijf aan een private equity fonds? Start niet alleen tijdig maar maak in samenspraak met de adviseur een duidelijk plan met tijdslijnen. Zo verhoog je niet alleen de verkoopopbrengst en slagingskans maar maak je het overnametraject stukken plezieriger!

 

Neem vrijblijvend contact met ons op door op onderstaande knop te klikken.